Stolk's Handelsonderneming verwerkt buiten gebruik gestelde metaalproducten en restmateriaal van de metaalverwerkende en maritieme industrie. Afgedankte producten en halffabrikaten worden door ons omgewerkt tot herbruikbare grondstoffen. De kern van onze bedrijfsprocessen is het omwerken, scheiden en sorteren van metaalrestproducten tot een bruikbare grondstof. De herwonnen metalen blijven op deze wijze in de kringloop behouden. Onze onderneming is een onmisbare schakel in de keten van een duurzaam beheer van grondstoffen. 

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn door middel van ons managementsysteem geintegreerd in onze bedrijfsvoering en staan hier hoog aangeschreven. Als scheepssloperij vallen wij onder het strengste toezichtregime in Nederland. Al onze systemen zijn opgezet naar model van de internationale normen (ISO-9000, ISO-14001) en worden jaarlijks gekeurd en gecontroleerd door ambtenaren met geen enkel commercieel belang, alleen met oog voor veiligheid en milieu. 

Wij dragen onze eigen verantwoording en gaan met ons afvalbeheersysteem en energieplan verder dan de normen voorschrijven. Wij zijn ervan overtuigd met onze systemen elke toets aan te kunnen.